Неупередженість

 

Аудит та Сертифікація (Україна) в своїй роботі керується і повністю підкоряється вимогам ISO 17021 та додатковим вимогам наших зовнішніх експертів від ASCB.

Перелік вимог ASCB складається з 16 пунктів, надані нам, як вимоги та викладені в Керівництві 28 «Принципи неупередженості», ми старанно дотримуємося всіх цих вимог, щоб забезпечити рівноправне і неупереджене ставлення в процесі нашої роботи.

Ми регулярно проводимо внутрішній аналіз неупередженості наших власних систем, щоб наші аудитори і співробітники офісу залишалися розділеними з будь-якими консультаційними організаціями які пов’язані з нашими клієнтами, а також запрошуємо наших клієнтів безпосередньо зв’язатися з ASCB, якщо вони хотіли б дізнатися більше.

Об’єктивна сертифікація може бути заявлена ​​тільки від організацій, що відповідають стандарту ISO 17021, а системи управління якими оцінюються і перевіряються відповідно до вимог зовнішнього екзаменатора. ISO 17021 забороняє надання консультацій разом з аудитом, який веде до сертифікації (зазвичай це називається «одна зупинка» або «сертифікація протягом 30 днів»), і ми наполегливо закликаємо будь-якого замовника забезпечити розуміння їм цього аспекту.

Надішліть нам повідомлення

Неупередженість діяльності з сертифіації

Аудит та Сертифікація забезпечує неупередженість діяльності з сертифікації.
Об’єктивність та неупередженість процесу сертифікації забезпечується завдяки:
– функціонуванню елементів системи сертифікації (Ради з сертифікації, технічного комітету з сертифікації, комісії з апеляцій);
– стабільному фінансовому положенню;
– можливій участі фахівців підкомітетів в оцінюванні результатів сертифікації та наданні рекомендацій щодо сертифікації;
– договірним зобов’язанням  Аудит та Сертифікація;
– участі принаймні двох фахівців з сертифікації при первинній сертифікації;
– забезпеченню однакових правил та процедур сертифікації, а також порядку визначення вартості робіт з сертифікації незалежно від форм власності;
– дотриманню основних принципів діяльності з сертифікації: забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін, загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з сертифікації, прозорість діяльності з сертифікації, професійна компетентність виконавців робіт, добровільність сертифікації, забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі, застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо сертифікації, дотримання суспільних інтересів, конфіденційність інформації, отриманої в процесі сертифікації;
– зобов’язання кожного співробітника Аудит та Сертифікація забезпечувати конфіденційність інформації та інформування замовників відповідно до посадових інструкцій та декларацій;
– створенню належних умов праці персоналу з сертифікації відповідно до “Загальних положень щодо забезпечення належних умов праці персоналу з сертифікації під час проведення робіт з сертифікації”;
– незалежності заробітної плати персоналу Аудит та Сертифікація від результатів робіт з сертифікації.
Відповідно до положень міжнародного стандарту ІSО 17021 з метою мінімізації до прийнятного рівня або усунення загрози неупередженості, Аудит та Сертифікація здійснює аналіз ризиків конфлікту інтересів стосовно пов’язаних сторін. У разі, якщо ідентифіковану загрозу неупередженості неможливо мінімізувати до прийнятного рівня або усунути, Аудит та Сертифікація не надає такі послуги з сертифікації.
Дотримання принципу неупередженості діяльності – запорука довіри до результатів робіт з сертифікації Аудит та Сертифікація.