ISO 22000

Audit And Certification «Аудит та Сертифікація»  (Україна) пропонує сертифікаційні послуги ISO 22000 в Україні у всіх регіонах.

Ми проводимо сертифікацію систем менеджменту харчової безпеки на дотримання вимог ISO 22000.

ISO 22000 – це загальний стандарт для систем управління безпечністю харчових продуктів. Він визначає набір загальних вимог безпеки харчових продуктів, які застосовуються до всієї організації в харчовому ланцюгу. ISO 22000 призначений для використання в процесі сертифікації. Неважливо, наскільки складна організація або яких вона розмірів, ISO 22000 може допомогти забезпечити безпеку її харчового продукту. Ланцюжок продуктів складається з цілої послідовності етапів і операцій, пов’язаних з виробництвом та споживанням харчових продуктів. Він включає в себе процес виробництва, розподілу, зберігання і обробки всіх продуктів харчування і їх інгредієнтів.

ISO 22000 об’єднує в собі принципи системи аналізу небезпечних і критичних контрольних точок (HACCP) і вимагає, щоб всі небезпеки, які можуть бути розумно очікувані в харчовому ланцюгу, включаючи небезпеки, які можуть бути пов’язані з типом використовуваного процесу і об’єктів, були виявлені і оцінені . Тому даний стандарт, надає кошти для визначення і документування того, чому певні ідентифіковані небезпеки повинні контролюватися конкретною організацією і чому іншим не потрібно.

Підприємства, пов’язані з харчовими продуктами в усьому світі, використовують рамки ISO 22000 та HACCP в якості основних інструментів для своїх програм управління безпечністю харчових продуктів.

Сертифікація систем, які відповідають ISO 22000, може бути досягнута за допомогою «Аудит та Сертифікація». 

Надішліть нам повідомлення

Стандарт ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 – цей документ визначає вимоги до Cистеми управління безпечністю харчових продуктів (Food safety management systems – FSMS), щоб дати можливість організації, яка прямо чи опосередковано бере участь у харчовому ланцюжку:

  1. a) планувати, впроваджувати, експлуатувати, підтримувати та оновлювати FSMS, що забезпечує безпечні продукти та послуги відповідно до їх призначення;
  2. b) продемонструвати відповідність застосовним нормативним вимогам та нормативним вимогам безпеки харчових продуктів;
  3. c) оцінювати та оцінювати взаємно узгоджені вимоги безпеки харчових продуктів для клієнтів та демонструвати відповідність з ними;
  4. d) ефективно повідомляти зацікавленим сторонам питання безпеки харчових продуктів у рамках харчового ланцюга;
  5. e) забезпечити, щоб організація відповідала своїй політиці щодо безпеки харчових продуктів;
  6. f) демонструвати відповідність зацікавленим сторонам;
  7. g) шукати сертифікацію або реєстрацію своєї FSMS зовнішньою організацією або самостійно оцінювати або самостійно декларувати відповідність цьому документу.

Всі вимоги цього документа є загальними і призначені для застосування до всіх організацій харчового ланцюга, незалежно від їх розміру та складності. Вимоги ISO 22000 застосовують до: виробників кормів, виробників продуктів харчування, комбайнів, диких рослин і тварин, фермерів, виробників інгредієнтів, виробників продуктів харчування, підприємств роздрібної торгівлі та організацій, що надають послуги харчування, послуги громадського харчування, прибирання, послуги санітарії, транспортування, зберігання та дистрибуції, постачальників обладнання, засобів для чищення та дезінфекції, пакувальних матеріалів та інших матеріалів для контакту з харчовими продуктами.

Цей документ дозволяє будь-якій організації, включаючи малі та / або менш розвинені організації (наприклад, невелику ферму, невеликий пакувальник-дистриб’ютор, невеликий роздрібний торговельний або торговельний центр), впроваджувати зовнішні розроблені елементи у свої FSMS.